Jak współdziałać

Jak współdziałać


Zalecane środki :

Uczestniczenie we Mszy Świętej.
MATKA BOŻA : Jeżeli jesteście w stanie łaski i bierzecie udział we Mszy Świętej, która nie jest dla was obowiązkowa, wówczas Płomień Miłości wytryska z mojego serca tak, że w tym czasie szatan zostaje oślepiony, a pełnia mojej łaski spływa na tą duszę, za którą ta Msza Święta jest odprawiana. – Udział w ofierze Mszy Świętej podnosi do najwyższego stopnia oślepienie szatana…”

Różaniec modlitwą rodziny chrześcijańskiej. Siła Najświętszej Krwi Pańskiej.
Elżbieta :  Także podczas Mszy Świętej i po Komunii Świętej mówił Jezus o sile swojej Przenajświętszej Krwi:
JEZUS CHRYSTUS :  Mój Stół jest niezmiernie zastawiony. Ja jako gospodarz, ofiarowałem wszystko. Daje wam nawet siebie samego. Starajcie się o przyjęcie Najświętszej Krwi do waszych dusz. Zauważcie ożywienie, które moja Najświętsza Krew powoduje w was. Nie bądźcie obojętni. Nie przyzwyczajenie prowadzić was winno do mojego Stołu, lecz ogień miłości, tej miłości, która w was poprzez moją miłość i poprzez mnie płonąć będzie, a w zjednoczeniu z wami wypali grzech waszej duszy.
Patrz wytrwale w moje oczy,
Których przenikające spojrzenie oślepia szatana… Ja chcę, abyście w waszych walkach ściśle ze mną złączeni i polegając na mnie, zawsze patrzyli w górę!...

Codzienne ofiarowanie
MATKA BOŻA : Ofiarujcie swoją codzienną pracę na chwałę Bożą! Jeżeli jesteście w stanie łaski, także wówczas, poprzez to ofiarowanie wzmaga się oślepienie szatana. Żyjcie zatem w mojej łasce, aby oślepienie szatana powiększało się coraz bardziej i aby się rozciągało na coraz to większe obszary! Liczne łaski, które ja wam daję, jeżeli je dobrze użyjecie – a powinniście je także coraz więcej i lepiej używać – spowoduję w następstwie poprawę wielu dusz.

Pomyśl o swoim Zbawieniu Wiecznym!!!

MATKA BOŻA : Ofiara i modlitwa
- oto wasze środki działania! Celem ich jest przywrócenie aktualności Dziełu Odkupienia! – Ach, oby wasze tęsknoty osiągnęły tron Ojca Niebieskiego! – Rozpalcie się jak gorejący krzak, który płonie w mimo to nie spala się! – Takiej ofiary potrzebuję, która nie spłonie, a której miłością płonący ogień zdoła mnie dosięgnąć!...

Wiara i zaufanie
JEZUS CHRYSTUS :  Bez wiary i zaufania nie zdoła zakorzenić się w was żadna cnota. One są filarami owego świętego przedsięwzięcia, do którego teraz się przygotowujemy, a które wkrótce rozpoczniemy. Rozważcie wagę Moich słów! Waszym pierwszym krokom MY dajemy siłę i odwagę. Wy jednak nie możecie odwlekać początku, albo załatwiać tego obojętnym machnięciem ręki. Moje dzieci, swoją ufnością możecie mnie wykorzystać, ogołocić, jak tylko pragniecie! Ja się Nie zamykam! Z Miłością Mego Serca stoję przed wami. Ja tu jestem, aby was uszczęśliwiać.
MATKA BOŻA : Moje dziecko! Wierz w moją matczyną potęgę! – Pokora! Ofiara! Te dwie postawy winny opanować twoją duszę. Wierz i ufaj! Teraz uwierz już wreszcie w moją matczyną potęgę, którą oślepię szatana i uratuję świat od zatracenia!
Odwiedzajcie często Najświętszy Sakrament Ołtarza.
Elżbieta : W czasie jednej godziny adoracji powiedziałam pewnego razu: Mój godny uwielbienia Jezu, kocham Cię! Na to
JEZUS CHRYSTUS : powiedz Mi, gdyś tu do Mnie przychodziła na Godzinę Adoracji, czy spotkałaś tu także kogoś choć raz jeden?
Elżbieta : Pochyliwszy głowę, zastanowiłam się i odrzekłam: Nie mój Panie! Na to
JEZUS CHRYSTUS : Nie pozostawiajcie Mnie przecież samego! I ty nie pozostawiaj Mnie Samego! Moja dusza była z bólu jakby zdruzgotana, a On mówił dalej: Jeżeli wy do mnie nie przyjdziecie, jakżeż ja mam wtedy moich łask udzielić? Pełnia łask zgromadzona jest w moim sercu. Moje serce jest niezmierzone w swojej miłości…
Komentarz : Tu trzeba przypomnieć, że zjednoczenie z Jezusem Eucharystycznym jest najważniejszym źródłem naszego uświęcenia i zbawienia. Pozwala nam pokonać szatana oraz wszystkie trudności życiowe. Nabożeństwo Eucharystyczne – powiedział Św. Pius, Papież – jest nabożeństwem najszlachetniejszym, ponieważ ma za przedmiot Boga: najbardziej zbawczym, ponieważ daje nam Twórcę łaski; najsłodszy, ponieważ słodki jak Bóg. Nie opuszczajcie nigdy codziennego nawiedzania Najświętszego Sakramentu – nawoływał niestrudzenie Św. Jan Bosco. W takich oto słowach zachęcał nas: Pragniecie, aby Bóg udzielił wam wielu łask? Nawiedzajcie Go często. Chcecie, aby szatan panował nad wami? Nawiedzajcie Jezusa jak najrzadziej. Chcecie zwyciężyć szatana? Uciekajcie się jak najczęściej do stóp Jezusa. Chcecie być pokonani? Przestańcie nawiedzać Jezusa. Moi drodzy, nawiedzanie Najświętszego Sakramentu jest koniecznym środkiem, aby odnieść zwycięstwo nad szatanem. Więc nawiedzajcie często Jezusa, a szatan nie odniesie zwycięstwa nad wami. W encyklice o Mistycznym Ciele Chrystusa Papież Pius XII naucza, że Eucharystia już na tej ziemi, doprowadza nasze zjednoczenie z Chrystusem do szczytu (…) tak, że ani ucisk, ani utrapienie, ani głód, ani nagość, ani niebezpieczeństwo, ani prześladowanie, ani miecz od Jego miłości odłączyć nie mogą (por. Rz 8,35) (…). To Komunia Św. (…) stać się może źródłem męstwa, które nierzadko wydaje i wychowuje bohaterów chrześcijańskich. Św. Bonawentura dodaje: Kto opuszcza Komunię Św., pozbawia się nieprzeliczonych łask Bożych, odpuszczania lekkich grzechów, poskromnienia namiętności, światła dla rozumu, zapalenia woli do czynienia dobra, pozbawia się sił i pomocy potrzebnej do zwyciężania pokus, a ugruntowania się w dobrym. Sobór Trydencki uczy nas, że Eucharystia jest lekarstwem, które ma nas uwolnić od codziennych przeciwieństw i ustrzec od grzechów śmiertelnych.

Godzina pokutnego czuwania w rodzinie
- jako najpilniejsza prośba Matki Boskiej
MATKA BOŻA : Moja córko, proszę, abyście czwartek i piątek uznawali jako szczególne dni łaski i abyście w oba te dni ofiarowywali całkiem szczególną pokutę dla mego Boskiego Syna. Sztuką i sposobem tej pokuty jest: godzina pokutnego czuwania w rodzinie. Podczas tej jednej godziny, którą wy w gronie rodzinnym w pokutnym nastroju spędzicie, odmawiając rozmaite modlitwy (np. Różaniec). Śpiewajcie nabożne pieśni! Z myślą o świętych ranach mojego Boskiego Syna, rozpoczynajcie to nabożeństwo czytaniem duchownym przy zapalonym świetle świecy (np. gromnicy) – jako znaku mojego przyrzeczenia. Odprawiajcie to nabożeństwo co najmniej we dwoje lub troje, gdyż jak wam wiadomo tam, gdzie dwoje albo troje zgromadzi się w Imię mojego Syna, tam On jest pośrodku nich. Jeżeli to możliwe odprawiajcie to nabożeństwo także w ciągu dnia. Na początku należy się zawsze pięciokrotnie przeżegnać polecając się równocześnie Miłosierdziu Ojca Niebieskiego. To przybliży was do Przedwiecznego Ojca Niebieskiego, a wasze serca napełnią się łaskami. Czy widzisz, moje dziecko, ja podnoszę was i prowadzę do wiecznej ojczyzny, którą dla was uzyskał mój Boski Syn za cenę Jego niezmierzonych cierpień.
Elżbieta : Nigdy jeszcze nie słyszałam Najświętszej Dziewicy przemawiającej w takim tonie. Jej głos był pełen majestatu, potęgi i zdecydowania. Nie da się opisać słowami, z jak niewymownym podziwem i drżeniem słuchałam tego… Matka Boska prosiła o rozpowszechnienie na cały świat tej oto modlitwy :
MATKA BOŻA : Od zaraz dodajcie do każdej modlitwy, którą kierujecie do mnie, następującą prośbę :

Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

To jest właśnie ta modlitwa, mocą której wy oślepiać będziecie szatana.
W rozpoczynającej się teraz burzy będę zawsze przy was i z wami. Ja jestem waszą Matką. Mogę i chcę wam pomóc! Wszędzie będziecie dostrzegać rozbłyskujące światło mojego Płomienia Miłości, które oświetlać będzie niebo i ziemię, którym olśnię nawet zaspane i posępne dusze. Ty jesteś również Matką! Ja dzielę się z tobą moim niezmierzonym cierpieniem. – Rozważ…, gdyby choć jedno z twoich sześciu dzieci miało zostać potępione! Cóż za ból byłby dla ciebie! A ja? Oh, moją męką jest to, że ja muszę patrzeć, jak wiele moich dzieci wpada do piekła. Pomóż! Pomóż! Pomóż moje dziecko!
Elżbieta : Gdy to powiedziała, przekazała swój pełen udręki ból do mojego serca, które od niego zostało zupełnie zdruzgotane.
MATKA BOŻA : Jakżeż często i ileż moich dzieci wypowiada to słowo: „Matka Bolesna”, nie myśląc jednak o tym, że także teraz cierpię, a nie tylko kiedyś na Drodze Krzyżowej mojego Boskiego Syna!
Elżbieta : Skarga Najświętszej Dziewicy napełniła moje serce wielkim bólem i czuję owo palące żądanie, aby Jej Płomień Miłości przekazać innym jak najszybciej.
Ufajmy Maryi!
Niewypowiedziana tęsknota, która tkwi we mnie, zmusza mnie do jak najrychlejszego oznajmienia całemu światu o Jej Płomieniu Miłości, aby szatan został nim jak najwcześniej oślepiony i nie mógł nigdy więcej prowadzić dusze do potępienia.
MATKA BOŻA : Moje dzieci, słuchajcie: ramię mojego Boskiego Syna jest podniesione do uderzenia. Nie mogę go już prawie powstrzymać. Pomóżcie mi! – Jeżeli przyjmiecie mój Płomień Miłości, wspólnie uratujemy świat!.

Posłannictwo Pańskie do rodziców

JEZUS CHRYSTUS : Moje szczególne i z wielkimi łaskami złączone błogosławieństwo daję poprzez Ojca Świętego tym rodzicom, którzy przyjmując moją Boską Wolę, współdziałają w moim twórczym Dziele. – Błogosławieństwo to jest niepowtarzalne i mogą go otrzymać tylko rodzice. Przy narodzeniu każdego dziecka wyleję na te rodziny nadzwyczajne łaski.

Polecenie Pana

JEZUS CHRYSTUS : Przekaż moje słowa kompetentnym władzom Kościoła: Przez swojego duszpasterza, Ojcu Świętemu moim wyznaczonym do tego synom i proś ich, aby nie utrudniali wylewu łask na cały świat, który Niepokalane Serce mojej Matki, w Jej gorącej miłości do was, pragnie wylać na całą ziemię.