Modlitwy

Modlitwy


JEZUS CHRYSTUS : Powiedz twoim braciom i siostrom, że tą jest nauka Pana:
- Jedno jedyne Ojcze nasz lub Zdrowaś Maryjo wśród największej oschłości duszy odmówione jest owocniejsze, niż pełna egzaltacji modlitwa w stanie obfitości łaski…
Pan nauczył mnie również jednej krótkiej modlitwy i prosił mnie, abym ją dalej przekazała, gdyż On uważa ją za bardzo skuteczny środek oślepiania szatana…

Oby nasze kroki były wspólne
Oby nasze ręce wspólnie gromadziły
Oby nasze serca wspólnie uderzały
Oby nasze wnętrze wspólnie odczuwało
Oby myśli naszego ducha jedność budowały
Oby nasze oczy wspólnie umiały wsłuchiwać się w Ciszę
Oby nasze oczy wpatrując się w siebie wzajemnie – spajały nas
Oby nasze wargi wspólnie błagały Ojca Niebieskiego o Miłosierdzie!

Inne Modlitwy

Różaniec do Serca Maryi

Na cześć pięciu świętych Ran naszego Zbawiciela żegnamy się 5 razy: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
      Na dużych ziarnach różańca mówimy:
Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
      Na małych ziarnkach różańca mówimy:
Matko, ratuj nas przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca!
      Na zakończenie powtarzamy 3 razy: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki niech będzie. Amen.

Modlitwy codzienne

Modlitwa poranna zaraz po przebudzeniu
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
O dobry Ojcze nieba i ziemi, dziękuje Ci za błogosławieństwo Twoje w czasie mego nocnego snu. Dziękuje Ci szczególnie za... A teraz proszę Cię, błogosław mi na cały dzień dzisiejszy. Błogosław mą pracę/ naukę/ , radości, kłopoty, smutki, cierpienia.... tak aby wszystko działo się za przyczyną Matki Najświętszej, Maryi, w imię Jezusa Chrystusa i było wypełnieniem Twojej Najświętszej Woli na ziemi, ku Twojej chwale, a mojemu zbawieniu i szczęściu, które tylko Ty mi dać możesz, poprzez Płomień Miłości Twojego Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa  poranna w dowolnym czasie, lecz w należytym skupieniu
-Kto mówi, że nie ma czasu; niechże parę minut wcześniej wstanie z łóżka, by móc odpowiednio pożywić swoją duszę, która z głodu i pragnienia za Bogiem, może umrzeć na wieki:
-Ojcze Niebieski, naucz mnie kochać każdego człowieka na ziemi, wszystkich Aniołów i Świętych w niebie, a szczególnie Matkę Najświętszą, Niepokalaną Dziewicę Maryję tak, aby się Tobie moja miłość do nich podobała. Pozwól mi zawierzyć cale moje życie Matce Najświętszej, jak Ty Jej Swego Jednorodzonego Syna Jezusa zawierzyłeś. Naucz mnie też wdzięczności dla Matki Najświętszej za wszystko, co już dla mnie uczyniła, co czyni lub czynić będzie przez Płomień Miłości Jej Niepokalanego Serca.
-1 raz Ojcze nasz...
-O ukochana Matko Najświętsza, Maryjo! Tobie zawierzam moje oczy i każde moje spojrzenie na drugiego człowieka i na wszystko co mnie otacza. Ty uczyń je czystymi i świętymi przez moc działania Płomienia Miłości Twojego Niepokalanego Serca i spraw, aby nic złego nie wdarło się przez nie do mojej duszy.
- 1 raz Zdrowaś Maryjo...
-O ukochana Matko Najświętsza, Maryjo! Tobie zawierzam mój refleks, moją pamięć, mój rozum z wszystkimi myślami, moje serce z wszystkimi uczuciami, moją wolę z wszystkimi pragnieniami...
-Ty kieruj nimi mocą Płomienia Miłości Twojego Niepokalanego Serca, według swego upodobania, które z a w s z e upodobaniem Boga, ku swojej chwale, a przez nią ku najwyższej chwale Jezusa prawdziwie obecnego w Najświętszym Sakramencie, Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
- 1 raz Zdrowaś Maryjo...
-O ukochana Matko Najświętsza, Maryjo! Tobie zawierzam siebie i ... oraz wszystko co mam i posiadam. Ty strzeż od wszelkiego zła mnie/nas/ i wszystko co Ci zawierzyłem. Wypraszaj mi/nam/ siłę skutecznego przeciwstawiania się wszystkim, a zwłaszcza podstępnym zakusom złego ducha-szatana. Ratuj nas przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca
- 1 raz Zdrowaś Maryjo..., 1 raz Chwała Ojcu...,
 i wezwania:
- O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy.
- Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.
- Uzdrowienie Chorych...,
- Ucieczko Grzesznych...,
- Przyczyno naszych radości...,
- Stolico Mądrości...,
- Królowo Aniołów...,
- Królowo Wszystkich Świętych...,
- Królowo Polski...,
- Matko wszystkich Ludów i Narodów...,
- Matko Boża rozlej na całą ludzkość działanie Łaski Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa wieczorna, zaraz po przebudzeniu
1 raz Ojcze nasz...; 1 raz Zdrowaś Maryjo...; 1 raz Chwała Ojcu;
Przez moc Płomienia Miłości, który do nas przyszedł z wysoka poprzez Niepokalane Serce Maryi, wieczne odpoczywanie racz wszystkim duszom zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki – a zwłaszcza najbardziej cierpiącym, najbardziej opuszczonym, najbliższym wybawienia oraz duszom wszystkich naszych krewnych, przyjaciół dobroczyńców oraz dzieci pomordowanych bez Łaski Chrztu św. w łonach matek.
 – odmówić10 Przykazań Bożych...- krótki rachunek sumienia i przeproszenie Boga z głębi serca własnymi słowami za wszystko co było niezgodne z Wolą Ojca Niebieskiego. – Prośba o przebaczenie. – Przyrzeczenie stanowczej poprawy na dzień następny orasz modlitwa:
Płomieniu Miłości Niepokalanego Serca Maryi, o Jezu Miłosierny, ufam Tobie, ufam bezgranicznie, że Ty Łaską Swoją zmienisz na lepsze całe moje życie, wszystkie moje myśli, wszystkie uczucia, wszystkie pragnienia, słowa i uczynki, a pomożesz usunąć to co mnie od Ciebie najbardziej odrywa....... – Boże! Daj, abym mógł zawsze powtórzyć za św. Pawłem: „Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Jezus”. Uczyń – proszę – to wszystko, za przyczyną Twojej i mojej Ukochanej Matki, Niepokalanej Dziewicy Maryi. Amen.

Modlitwa wieczorna bezpośrednio przed snem
O Boże Nieskończonej Dobroci i Sprawiedliwości, dziękuje Ci za wszelkie znane i nieznane Łaski, którymi mnie w dniu dzisiejszym , za przyczyną Matki Najświętszej obdarzyłeś. Jeszcze raz przepraszam za wszystkie moje niewierności, a teraz proszę Cię błogosław mnie i ten dom z wszystkimi jego mieszkańcami i spraw, gdy ciało moje w sen się pogrąży, aby Aniołowie Święci strzegli mnie tak, abym jutro mógł się obudzić zdrów i radosny, by dalej pełnić Wolę Twoją i stawać się coraz doskonalszym dzieckiem Twego upodobania. Wszystko przez Łaskę Płomienia Miłości za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi. Amen.

Modlitwa przed posiłkami
Ojcze Niebieski, Ty w swojej odwiecznej Miłości przygotowałeś ludziom wzmacniające nasze ciała pokarmy, którymi mamy dzielić się z głodnymi. Posil, prosimy, też nasze dusze, abyśmy mogli Twoją dobroć we wszystkim rozpoznawać, a zapaleni do Ciebie i do bliźnich Płomieniem Miłości, który posłałeś do nas w Jezusie przez Niepokalane Serce Maryi- mogli zapalić Nim coraz więcej serc ludzkich. Amen.

Modlitwa po posiłkach
Boże Nieskończonego Miłosierdzia! Tak jak ugasiłeś pragnienie i głód naszych ciał. Prosimy Cię spraw, aby zostały ugaszone głód i pragnienie serc ludzkich tęskniących za prawdziwą miłością, dobrocią, sprawiedliwością, pokojem... A wszystko niech się stanie przez moc Płomienia Miłości, który do nas przyszedł przez Niepokalane Serce Maryi. Amen.