Płomień Miłości

NOWY DAR ŁASKI MARYI DLA RATOWANIA ŚWIATA

Płomień Miłości Jej Niepokalanego Serca

Jest Pierwszy Piątek miesiąca.
NAJŚWIĘTSZA PANNA : Tak wiele grzechów jest na ziemi! Pomóżcie mi ratować dusze! Ja dam wam promień światła do ręki. Jest to Płomień Miłości mojego Serca. Ja jestem waszą dobrotliwą i kochającą Matką, zjednoczoną z wami – ręka w rękę – uratuję was…! Moja córko tutaj przekazuję ci Płomień Miłości mojego Serca. Zapal nim swoje serce i podaj go dalej, przynajmniej jednej duszy!...
Elżbieta : W tym momencie zaszlochała Matka Boża tak bardzo, że nie wiedziałam co mam uczynić. W imieniu wszystkich przyrzekłam Jej wszystko, gdyż moje serce było bliskie pęknięcia.

Na czym polega tajemnica Jej Płomienia Miłości ?

MATKA BOŻA : Ten pełen łaski Płomień, który Ja wam z mojego Niepokalanego Serca udzielę, ma być przekazywany z serca do serca. To będzie tym wielkim cudem, którego światło oślepi szatana. Ten Płomień jest ogniem miłości i zgody. Tak więc ogień będziemy gasić ogniem: ogień nienawiści ogniem miłości! – Tę łaskę uzyskałam poprzez pięć najświętszych ran mojego Boskiego Syna od Przedwiecznego Ojca Niebieskiego.
Elżbieta : Maryja przekazując każdemu Płomień Miłości Swojego Serca mówi :
MATKA BOŻA : Ten Płomień Miłości w połączeniu z wami unicestwi grzech. Szatan zostanie oślepiony w takim stopniu, w jakim się do tego przyczynicie swoją gorliwością.(…) Pomóżcie Mi ratować dusze! Ja dam wam Płomień Miłości do ręki.

Ufajmy Bożej Łasce

Elżbieta : Podczas gdy Ona to mówiła, zrozumiałam poprzez Jej cudowne natchnienie, jak bardzo zgodna jest wola Najświętszej Dziewicy z wolą Przedwiecznego Ojca Niebieskiego, z wolą Jej Boskiego Syna i z wolą Ducha Świętego. – Przenajświętsza Dziewica przyrzekła, że pozostanie z nami, aby tylko ten nikły płomień po całym świecie jak błyskawica mógł się rozejść. – Ona powiedziała :
MATKA BOŻA : Płomieniem mojego Serca oślepię szatana! Zjednoczony z wami, ten Płomień mojego Serca, zniweczy grzech.
Elżbieta : Matka Boża pragnie aby Płomień Miłości Jej Niepokalanego Serca objął wszystkich żyjących ludzi i doprowadził ich do najgłębszego zjednoczenia z Bogiem.
MATKA BOŻA : Działanie łaski mojego Płomienia Miłości, rozszerzę na wszystkie ludy i narody. Nie tylko na te, które już należą do Kościoła Katolickiego, lecz na wszystkie, które naznaczone są znakiem Krzyża mojego Boskiego Syna. – Dlatego chcę, aby Płomień Miłości mojego Niepokalanego Serca znany był wszędzie, jak wszędzie na całym świecie znane jest moje Imię. Działanie Łaskie mojego Płomienia Miłości rozciąga się także na umierających i na biedne dusze w Czyśćcu cierpiące. One tak bardzo potrzebują i oczekują naszej ofiarnej modlitwy, postów i wyrzeczeń.
Komentarz : Według Św. Augustyna kary i cierpienia czyśćcowe są gorsze niż największe męki męczenników.
MATKA BOŻA : Widzisz moja córko, jeżeli Płomień Miłości mojego serca zapłonie na ziemi, wówczas popłynie działanie jego łaski także ku umierającym. Szatan zostanie oślepiony i przy pomocy waszej czujnej modlitwy ustanie walka umierających z szatanem, a duszom w Czyśćcu cierpiącym przyniesie ulgę lub wybawienie z strasznych mąk jakie tam ponoszą.
Komentarz : Warto tu przypomnieć słowa, które Pan Jezus skierował do Św. Faustyny: „Wszystkie te biedne dusze w Czyśćcu są przeze Mnie bardzo umiłowane, podczas gdy odpłacają się Bożej Sprawiedliwości. W mocy waszej jest przynieść im ulgę, czerpcie ze skarbca Kościoła odpusty i ofiary zadośćuczynienia. O, gdybyście znali ich męki, ustawicznie ofiarowalibyście za nie jałmużnę modlitwy i spłacali ich długi Mojej Sprawiedliwości”. Trzeba pamiętać, że cierpienie czyśćcowe jest karą pokutną i nie daje prawa do zasług, gdy tymczasem cierpliwe znoszenie wszelkich krzyży za życia, z poddaniem się Woli Bożej, jest zasługujące i powiększa nasze wieczne szczęście a ofiarowane za dusze czyśćcowe, uwalnia lub skraca ich męki. One choć same już sobie nie mogą pomóc, są wdzięczne za każdą naszą pomoc i mogą wyprosić nam wielkie łaski u Boga i Maryi, gdy je o to poprosimy.
MATKA BOŻA : Te rodziny, które we czwartek lub piątek odprawiać będą w domu godzinę pokutnego czuwania, otrzymają szczególną łaskę, mianowicie tę, że ja z ich grona zmarłego członka, po jednym jedynym dniu postu (któregokolwiek członka rodziny) o chlebie i wodzie, uwolnię w ciągu 8 dni z ognia czyśćcowego.
A oto moja prośba: Podzielcie się między sobą tak, aby wśród wszystkich ludzi na całej ziemi, nie było żadnej minuty nocy, która nie byłaby minutą czuwania. Jak długo ktoś – powołując się na mój Płomień Miłości – trwał będzie w nocnej modlitwie, tak długo żaden umierający z jego otoczenia – Ja to przyrzekam – nie będzie potępiony.
Komentarz : - Jeżeli wśród was jest wiele dusz pokutę czyniących, wówczas wystarczającym będzie nawet po 5 minut czuwania na każdą osobę.
MATKA BOŻA : Im szczerszą jest prośba, tym bardziej zostanie szatan oślepiony, a biedny umierający zaczerpnie nowej siły, aby móc ostatecznie odpowiednio właściwie zadecydować o swoim przyszłym losie. W łagodnym blasku mojego Płomienia Miłości nawrócą się najzatwardzialsi grzesznicy, gdyż ja tego pragnę, aby żadna dusza nie zginęła. Mój Płomień Miłości, który pragnę w coraz większej mierze na was rozszerzyć, rozszerzę także na dusze w Czyśćcu cierpiące. Kto w poniedziałek o chlebie i wodzie ścisły post zachowuje, uwalnia jedną duszę księdza z miejsca oczyszczenia.
Komentarz : Nie można jednak głodować, należy koniecznie spożywać chleb i wodę.
MATKA BOŻA : Kto powołując się na mój Płomień Miłości odmówi 3 razy „Zdrowaś Maryjo…” – uwalnia w ten sposób jedną biedną duszę z Czyśćca. – Kto w listopadzie powołując się na mój Płomień Miłości, odmówi 1 raz „Zdrowaś Maryjo…” – uwalnia 10 biednych dusz z Czyśćca.

Ja Przynaglam was mocno do tego!

Elżbieta : Najświętsza Dziewica błagała mnie, abyśmy uczynili wszystko, aby Jej Płomień Miłości rozszerzany był na całym świecie!
MATKA BOŻA : Mojego Płomienia Miłości nie mogę już w sobie dłużej powstrzymać. Pozwólcie, aby on zapłonął! Uczyńcie wreszcie pierwszy krok. Obym już wreszcie mogła zobaczyć początek waszej dobrej woli! – Tylko pierwszy krok jest trudny, uwierz mi! Jeżeli on uczyniony zostanie, z szumem przebije się mój Płomień Miłości poprzez nieufność waszych dusz, a wtedy jak łagodny blask oświecał ją będzie. Gdy już nie znajdzie żadnego oporu więcej, to wtedy ci, którzy go przyjmą, oszołomieni bogactwem łask, zwiastować będą całemu światu to co już powiedziałam : Podobnej obfitości łask jeszcze nigdy nie było od chwili kiedy Słowo stało się Ciałem…

Matko Miłosierna Wstawiaj się za Nami

MATKA BOŻA : Nie bądźcie trwożliwi! – Siłę działania dla tej sprawy dam każdemu jednemu. Musicie tylko chcieć! Poprzez działanie łaski mojego Płomienia Miłości udzielę waszym duszom światła, aby wasze pierwsze kroki były odważne i zdecydowane. To powinniście uczynić! Ja przynaglam was mocno do tego!

Ja Potrzebuję Was Wszystkich

MATKA BOŻA : Moje Niepokalane Serce płonie miłością, którą żywię do was. Nie mogę tej miłości nadal dłużej w sobie ukrywać. Z dynamiczną siłą płynie ona do was. Ja jestem wasza Matka! Ja mogę i także chcę wam pomóc ale do tego potrzebuję waszej pomocy!... Wy musicie się starać o oślepienie szatana! Ja potrzebuję was wszystkich, pojedynczo i zbiorowo! Nie zwlekajcie! Szatan bowiem w takim stopniu zostanie oślepiony, w jakim wy się do tego przyczynicie swoją aktywnością… Odpowiedzialność jest duża. Wasza praca jednak nie będzie daremna. Jeżeli cały świat będzie ze mną, wówczas łagodne światło mojego Płomienia Miłości zapłonie i rozbłyśnie na całym kręgu ziemskim. Szatan zostanie poniżony i uniezdolniony do dalszego okazywania swojej mocy. Wy tylko tego czasu przygotowania, czasu pokutnej modlitwy, nie możecie odwlekać! – Nie, nie odwlekajcie go! Nie bądźcie bierni wobec moich świętych spraw!

Boże Miłosierny Bezgranicznie Ufamy Twojemu Miłosiernemu Sercu na Wieki.

MATKA BOŻA : Poprzez nielicznych, poprzez maluczkich musi się rozpocząć ten wielki wylew łaski, który poruszy świat. Każdy, kto to posłannictwo do ręki otrzyma, powinien je przyjąć jako zaproszenie i nikt nie powinien się przed nim wzbraniać lub od niego wymawiać. Wy wszyscy jesteście moimi dziećmi, a ja Jestem Matką dla wszystkich! Proście Św. Józefa, Najczystszego Oblubieńca! On będzie szukał przytułku w sercach ludzkich dla mojego Płomienia Miłości!
Modlitwa :  Święty Józefie – patronie czasów ostatecznych, módl się za nami. Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie nasze potrzeby.